İzmir Gitar Kursu

KAYIT İÇİN GEÇ KALMADINIZ!..

Konservatuara ve Müzik Bölümlerine Hazırlık

AMAÇ: Müzik teorisini sistematik ve uygulamalı olarak öğreterek, bu teori çerçevesinde tonal yapı içinde duyan, okuyan ve dinleyerek yazabilen kulağa sahip kişiler yetiştirmek hedeflenmektedir. KİMLER KATILABİLİR? Konservatuarın müzik bölümleri ve müzik liselerine hazırlanan kişilerin yanı sıra temel müzik eğitimi almak isteyenler de bu programa kayıt yaptırabilirler. Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültesi müzik bölümü ya da [...]

Suziki Metodu

Müzik eğitiminde Suzuki Metodu, Japon kemancı, pedagog ve eğitimci Dr. Shinichi Suzuki’nin felsefesi ve öğretim metotları üzerine kurulmuştur. Dr. Suzuki müziğin çocukların yaşamlarını zenginleştirme konusundaki büyük potansiyeline inanmıştır ve çocukların, yeteneklerinin en üst seviyesinde müzikle uğraşmalarını sağlayacak bir müzik eğitimi yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntemde Dr. Suzuki’nin çocukların anadillerini öğrenmedeki rahatlık ve kolaylıkları konusundaki gözlemlerinden yola [...]

Okul Öncesi Müzik Eğitimi

ABD’de California Üniversitesinde yapılan araştırmalar 3 ila 5 yaş arası piyano dersi alan çocuklarda fen ve matematik derslerinde başarı getirecek olan mekân-zaman muhakemesinin geliştiği ortaya çıkarmıştır. Klasik müziğin etkilerini yoğun olarak araştıran ve olumlu yönlerini aktif olarak kullanan ABD eyalet bazında çeşitli kanunlarla müziği sosyal hayata sokarak ondan faydalanmaktadır; örneğin Florida’da tüm devlet okullarında arka [...]

Müziğin Bebek Gelişimine Etkileri

Araştırmalar, bebeklerin anne karnındayken 6. ve 7. aylardan itibaren seslere, özellikle de müziğe tepki verdiklerini, anne karnındayken dinledikleri müzikleri doğduktan sonra dinlediklerinde hatırladıklarını göstermektedir. Örneğin, yapılan bir araştırma Brahms dinletilen prematüre bebeklerin daha çabuk geliştiklerini ortaya çıkarmıştır. Müziğin bebek gelişimi üzerindeki etkilerini belirlemek için batıda yapılan pek çok araştırmadan elde edilen sonuçlara göre klasik müziğin [...]

Öğrenme ve Öğretme

Hayat boyu öğrenen, edindiği bilgi ve beceriyi hayata geçiren fertlerin yetiştirilmesinde öğretim yöntem ve teknikleri de büyük önem taşımaktadır. Çağın gerektirdiği donanımlara uygun hedefler belirlenmiş olsa bile bu hedefleri tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmek mümkün değildir. Öğretmen bilgi aktarıcı, karar verici olmak yerine öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayarak, öğrenmeyi kolaylaştırmalıdır. Bilgi ile öğrenci arasında arabuluculuk [...]

Sahne ve Performans Becerisi

Sahne ve performans becerisi, teknik ve müzikal anlamda tamamen olgunlaşmış bir eseri, öğrencinin hayal gücünü ve kendi performans gücünü birleştirerek toplum önünde sergileyebilme becerisidir. Bu beceri enstrüman eğitimi gören kişilerin ulaşmayı hedefledikleri doruk noktasıdır. Sahne ve performans becerisini kullanarak müzikal gelişimine yeni boyutlar katabilen öğrenciler için bir üst seviye, sahnede performansı sırasında daha zor ve [...]

Yorumlama (İcra) Becerisi

Güzel Sanatların bir dalı olan müziğin, insanlığın ilk dönemlerinden beri, her yerde ve zamanda varlığını sürdürmesi, müziğin insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı karşıladığının ve insanın sanat yapma ihtiyacı olan bir varlık olduğunun göstergesidir. Bu bilinenden yola çıkıldığında ilk çağlardan beri insanlar, çeşitli araçları kullanarak sesler aracılığı ile müzik yapmışlar ve bireylerin kendini ifade etmekte araç [...]

Her Yaş Gurubuna Bilimsel Müzik Eğitimi

Kendini geliştirmek, teori ile pratik bütünlüğü içerisinde müzik kültürü edinmek isteyen müzik severleri MEB Özel İzmir Eser Müzik Kursuna davet ediyoruz. Güzel Sanatların bir dalı olan müziğin, insanlığın ilk dönemlerinden beri, her yerde ve zamanda varlığını sürdürmesi, müziğin insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı karşıladığının ve insanın sanat yapma ihtiyacı olan bir varlık olduğunun göstergesidir. Bu [...]

Müziği Neden Seviyoruz?

Müziği neden seviyoruz? Nedir müzik, nasıl bir sanattır? Gizleri nelerdir? Müzik, seslerle anlatılan bir sanattır. Malzemesi seslerdir; sesleri birleştirip düzenleyen ve bir anlatım sanatına dönüştüren ise insandır. İnsan, bir ses evreninin içinde doğar, onunla iç içe yaşar, algıladığı seslerle etkileşim içinde bulunur. Tarih öncesi çağlardan beri insanoğlu, işittiği sesleri çözümleyip değerlendirmeye çalışmış, yüzyıllar içinde sesleri [...]

Müzik Eğitiminin Faydaları

Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın faydaları çok boyutludur. Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir, estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır. Müzikle birlikte disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. Müzik akademik performansı da olumla etkiler. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının [...]

Müzik, Dünyadaki iyiliklere giden yolun başındaki kapının kilidini açabilen anahtarlardan biridir. Geleneksel müziğimizin ileri kuşaklara aktarımı evrensel müzik eğitimi ile mümkündür. Müzik aleti çalmanın, sadece doğuştan yeteneği olan bazı şanslı kişilere mahsus bir ayrıcalık olmadığını, M.E.B. Özel İzmir ESER MÜZİK KURSU’nda uygun çalışma koşullarına ve deneyimli kadromuza güvenerek, içinizdeki müzik yeteneğini keşfetmenizi ve severek... Devamı →

Müzik Eğitimi Programı’nın genel amacı; Çocukların; fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine eğitimde kullanılabilecek en güçlü araç olan müziğin ve müzik eğitiminin olumlu etkileriyle katkıda bulunmak, sosyal yönden gelişmelerine ortam hazırlamak, algılama, öğrenme, bellekte tutma yetilerini geliştirmek, mantıksal ve estetik duyumlarını yaratıcı yönde geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Müzik Eğitimi Programı’nın özel amacı ise; Müzikte... Devamı →

Asimetrik düşünmeyi ve refleksleri etkileyen gitarın eğitim yapısı, çalışma sistemlerinde etkili olmakta ve çok sesli yapısıyla eşlik gerektirmeden tek başına müzik dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim verilen Gitar Branşları Klasik Gitar (Birebir yada Grup Dersleri Halinde) Klasik Müzik Jazz Flamenko Populer Müzik Elektro Gitar (Birebir Dersler Halinde) Jazz Blues Rock&Metal Bass Gitar (Birebir Dersler Halinde) Akustik Gitar (Birebir Dersler Halinde) Temel... Devamı →